Priser

  •    1/2 time: Kr. 450,-
  •    3/4 time: Kr. 550,-
  •        1 time: Kr. 650,-
  • 1 1/2 time: Kr. 800,-

Prisreduktion

Har du brug for prisreduktion, fx. som studerende eller pensionist, så kan det aftales.

Udekonsultation/behandling

Grundpris + Kr. 100,- + kørselstillæg Kr. 3,- pr. km.

Telefonkonsultation

15 min.: Kr. 200,-

Betaling

  • Kontant
  • MobilePay: 42848
  • Bankoverførsel: Danske Bank, reg. nr. 9762 kontonr. 10384028

Påfør venligst fakturanummer ved bankoverførsel og MobilePay.

Tilskud

Den private sygeforsikring Danmark yder tilskud til fysioterapi – se taksterne her.
Siden 1/1 2016 behøves ikke en henvisning fra lægen for at få tilskud. Klinikken indberetter til Sygeforsikringen Danmark.

Der gives ikke tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis man er Gruppe 1 medlem. Med en henvisning fra lægen ydes der tilskud til Gruppe 2 medlemmer på ca. en tredjedel af gældende takst.

Forsikringsselskaber: Der er ofte mulighed for tilskud med sundhedsforsikringer eller ulykkesforsikringer. Kontakt evt. dit forsikringsselskab eller din arbejdsgiver.

Gavekort udstedes

Afbud

Af hensyn til vores tid skal afbud oplyses dagen før vores aftale, i tilfælde af sygdom samme dag. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales halv pris.

www.kliniksundhed.dk